شیطنت های وروجک من

ای بوی هر چه گل!

بوی بهار می شنوم از صدای تو

نازک تر از گل است گل ِ گونه های تو

ای در طنین نبض تو، آهنگ قلب من

ای بوی هر چه گل، نفس آشنای تو

ای صورت تو آیه و آیینه خدا

حقا که هیچ نقص ندارد خدای تو

صد کهکشان ستاره و هفت آسمان حریر

آورده ام که فرش کنم زیر پای تو

رنگین کمانی از نخ باران تنیده ام

تا تاب هفت رنگ ببندم برای تو

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود

ای پاره دلم! که بریزم به پای تو

امروز تکیه گاه تو آغوش گرم من

فردا عصای خستگی ام شانه های تو

در خاک هم دلم به هوای تو می تپد

چیزی کم از بهشت ندارد هوای تو

همبازیان خواب تو خیل فرشتگان

آواز آسمانیشان لای لای تو

بگذار با تو عالم خود را عوض کنم

یک لحظه تو به جای من و من به جای تو

این حال و عالمی که تو داری برای من

دار و ندار و جان و دل من برای تو

(قیصر امین پور)

 

دیروز رفتم دکتر

خدا رو شکر همه چیز خوب بود

تیروئیدمم اومده بود پایین و دکتر قرصامو قطع کرد

فقط ورم دارم که دکتر تاکید کرد حسابی مواظب غذاهام باشم

یکمی هم انقباض که بابت اونم بهم قرص داد که یه وقت دختر

کوچولوی ما هوس نکنه زودتر بیاد تو بغل مامانی

وقتی دکتر می خواست ضربان قلبشو چک کنه گوشی رو هر طرف

شکمم که می ذاشت شیطونک من می رفت طرف دیگه شکمم

1-2 دقیقه ای هم که دکتر دستش روی شکمم بود و با مریض دیگه ش

حرف می زد مدام به دست دکتر لگد می زد

الهی قربون اون کف پاهات بشم

فکر کنم تو به دنیا بیای از دیوار راست بالا بری

دکتر طبق معمول می گفت عجب وروجکیه

خندیدم و گفتم دکتر نکنه بیش فعالی داره که هر دفعه همینو می گی

خندید و گفت نه هوشش زیاده

تازه تپل مپلم هست

آخ قربون گوشتای تنت بشم تپلی من

تازه شدی مثل خودممژهنیشخند

خلاصه که خدا رو شکر دکتر خیلی از وضعیتم راضی بود

این روزا سرشو کاملا توی پهلوها و زیر دنده هام حس می کنم

بعضی وقتا انقد سرشو فشار می ده که من مجبورم خودمو بکشم عقب

تا هم به دنده هام فشار نیاد هم به سر این خانوم خانوما

بعد از دکتر با حجت جونی رفتیم همون جایی  که اولین بار با هم غذا خورده بودیم

آخرین فست فود این روزامونو خوردیم

چون قرار شد از امروز دیگه غذای بیرون و مخصوصا فست فود نخوریمناراحت

آخر شبم اومدیم خونه و هر دومون غش کردیم افتادیم

/ 0 نظر / 37 بازدید