گذر جوانی

روزی روزگاری

گذشتم از دیاری

به پیری من رسیدم

به او گفتم سوالی

بگفتا ای جوان من پیرمردم

شرم درمانده و هم دردمندم

بگفتم من جوانم

ولینکن ناتوانم

شدم آواره اینجا

که راهم را ندانم

بگو راهی به من مرد

نشم گمراه و دل سرد

بگفت این را برایم

که من پایان کارم

تو اما یک جوانی

هنوزم پرتوانی

بدان قدر جوانی

که آن گنجی ست، دانی؟

تو تا بر هم زنی چشم

جوانی رفته آنی

جوانی جون بهاری ست

بهاری سبز و کوته

دریغا من رهی را

نبردم زین گذرگه

بگفتم پیرمرد اینها چه باشد

که گویی تو برایم از جوانی؟

که دیدم پیرمرد افتاده انجا

به روی سبزه های سرد و فانی

نگار

/ 13 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
mehrdad

بقیه مارد .../ بگويد قصه ها پری جادوی ـ کوچـه/ مرا غـــم نيست باغ ـ سيب نـــدارم/ بدستش سيب و زرد الــوی ـ کوچـه/ پای کوبان دست افشان پای ـ طفلم/ پا به پايش همبازی ـ گردوی ـ کوچــه/ مـــرا غفلـــت نبـــرده گــــرچـــه دورم/ زتــو ای بهــترين دلــــجوی ـ کــوچــه/ ز دامــان ـ پـاکـت جـــان ـ جــــانـان / نــديــدم نرمــــتر ای قــــو ی ـ کوچـــه/ بوقــت ـ دلتنــــگی ـ غمگـــين ـ پائــيـز / تو بيد ـ ســــبز ـ گل گيســوی ـ کوچــه/ به تابستان که خورشيد شعله میريخت/ کنار ـ سايه اش هـر ســــوی ـ کوچـــه/ زمستان گــــرمی ـ اغـــوشت مهربـانـا/ مــرا جـــان می دمــيد بازوی ـ کــوچــه/ بهــار ـ خنــده ات ای گلـــبن ـ عشـــق / مــرا مستی فـــزا بــود روی ـ کــوچـــه / شــود( شيدا ) خـــــاک ـ زيـــر ـ پايــت / تــو ای مــادر . تـو ای اهوی ـ کــوچــه / اپريل ۲۰۰۴ / م/ شيدا ///

mehrdad

( مادر ) ميايدخيالش از فراسوی ـ کـوچـه / مـادرم ان مـاه بـانــوی ـ کــــوچــه / چــراغ ـ خانـه ـ شبهای ـ غــــربت / طبيب ـ دردم.گياه داروی ـ کـوچـه/ چـــه طبـــــع ـ نازنينش شعر دارد / غـزلــها در خــم ـ زانـوی ـ کــوچـه/ گل از لطف ـ چشمش سبز رويـد/ ببــويد غنچه از شب بــوی ـ کوچـه/ وگــر خسته نــگاهم خوابــش ايـــد /

deev

salam negar khanom omidvaram ke khob bashi ghashang bod afarin mikhastam nazareto dar mirede tabadole link bedonam . khabaram kon

mojeer

سلام عزيز من خيلی از اين آشنايی خوشم راستی شعر خوبی هم گفتی سبز باشی ...

mehrdad

سلام اما عجله نکن مهربون شايد از من خوشت نياد ..که لينک منو بذاری ..سر فرصت ..من در خدمتم ..البته گفتن اين حرف به معنای اين نيست که من از وبلاگ شما خوشم نيامد ..خيلی هم خوشم اومد باز هم ميام و ياد ميگيرم . مخلص / م/ شيدا///

z.d

سلام خيلی قشنگ بود خسته نباشی.......

Gojesabz

mataleb jalebi minevisid , gojesabz arezoye movafaghyat baraye shoma dareh.

mehrdad

همهمه ای : خندید . بزمی بود بر چیدند . خوابی از چشمی بالا رفت . این رهرو تنها رفت . بی ما رفت .... رشته گسست . من پيچم . من تابم . کوزه شکست .من ابم .ا ين سنگ . پيوندش با من کو؟ ان زنبور . پروازش تا من کو؟ / مي بويم . بو امد . از هر سو . هو امد . من رفتم ..او امد ...او امد ...(سهراب سپهری) خاک پا / م/ شيدا ///

mehrdad

گلستان ادب هم ..بما پيوست ...اميدوارم بتونم از مطالبش نهايت استفاده رو ببرم . مخلص / م/ شيدا ///

z.d

سلام عزيزم خيلی قشنگ بود اما چطوری دلت اومد پيرمرد طفلکو کشتی( شوخی کردم).موفق باشي......