این راه اگر خاره و خارا بطلب

گر قابل آبله ست این پا بطلب

" دست از طلب " آه...فال خوبی آمد

یعنی ته مطلب این که آقا! بطلب

 

دیروز و پریروز حسابی تب و لرز کرده بودم

حالم خیلی بد بود

البته سرما نخوردم

یعنی من خیلی وقته که دیگه سرما نمی خورم

ولی نمی دونم چرا تب و لرز کردم

امروز دیدم بهترم پاشدم اومدم خونه مامان اینا

با مامان رفتیم یکمی گشتیم

فردا هم قراره بریم بگردیم

البته فردا آبجی خانومم همراهمون میاد

چند روزیه دلم بدجور هوای مشهدو کرده

کاش بتونیم به همین زودی بریم

ته دلم یه حالیه

خودمم دقیقا نمی دونم چیه

کاش می فهمیدم...

 

/ 0 نظر / 23 بازدید