عيب رندان نکن ای زاهد پاکیزه سرشت       که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نيگم اگر بد تو برو خود را باش           هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت

 

/ 0 نظر / 5 بازدید