کلبه برفی من

دختری از تبار برف

 

فال:
كسي‌ را دوست‌ داري‌، ميان‌ تو و او فاصله‌ است‌ و نمي‌تواني‌ عشقت‌ را ابراز كني. در هر صورت‌ در عشق‌ صاحب‌ تجربه‌ مي‌شوي‌، ناراحت‌ نباش‌، عاشق‌ با تجربه‌ دل‌ معشوِق را نرم‌ مي‌كند و حتماً به‌ آرزويت‌ خواهي‌ رسيد.

دلا شب ها  نمي نالي   به زاري

  سر  راحت به  بالين  مي گذاري

  تو صاحب   درد  بودي   ناله سر كن

 خبر  از  درد  بيدردي  نداري

  بنال  اي  دل كه رنجت  شادماني است

  بمير  اي  دل   كه مرگت  زندگاني  است

مياد  آندم   كه  چنگ  نغمه  سازت

  ز  دردي   بر نيانگيزد   نوايي

  مياد  آندم  كه   عود تار  و  پودت

نسوزد   در هواي   آشنايي

  دلي   خواهم   كه  از  او  درد خيزد

بسوزد   عشق   ورزد   اشك ريزد

به فريادي   سكوت جانگزا  را

 بهم   زن   در دل   شب      هاي و هو   كن

  و گر  ياري   فريادت  نمانده است

  چو مينا  گريه  پنهان   در  گلو  كن

  صفاي   خاطر  دل  ها  ز  درد  است

 دل  بي درد   همچون  گور سرد است

                         اين شعر قشنگم از فريدون مشيری بود       

منتظر نظرات قشنگتون هستم

  
نویسنده : دختر زمستان ; ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۳
تگ ها :